MYX
选择评级
选择信号
选择形态
.
0048
NameHeader
Ancom Logistics
最终信号:
买入
2103
在购买
0.1500
 
 
以前的收盘价
0.1400
最后收盘价:
0.1500
 
0.00
2103
.
0120
最终信号:
买入
2103
在购买
0.3965
 
 
以前的收盘价
0.3900
最后收盘价:
0.4050
获得%
+2.14
2103
.
0122
最终信号:
买入
2103
在购买
0.2300
 
 
以前的收盘价
0.1750
最后收盘价:
0.2300
 
0.00
2103
.
0165
.
XOX
NameHeader
XOX
最终信号:
买入
2102
在购买
0.0200
 
 
以前的收盘价
0.0100
最后收盘价:
0.0200
 
0.00
2102
.
0172
NameHeader
OCK Group
最终信号:
买入
2101
在购买
0.3900
 
 
以前的收盘价
0.3800
最后收盘价:
0.3900
 
0.00
2101
.
0178
NameHeader
Sedania innovator
最终信号:
买入
2103
在购买
0.2170
 
 
以前的收盘价
0.2100
最后收盘价:
0.2250
获得%
+3.69
2103
.
0213
NameHeader
MTAG Group
最终信号:
买入
2101
在购买
0.4290
 
 
以前的收盘价
0.4250
最后收盘价:
0.4350
获得%
+1.40
2101
.
0223
NameHeader
Samaiden Group
最终信号:
买入
2101
在购买
0.9050
 
 
以前的收盘价
0.9000
最后收盘价:
0.9050
 
0.00
2101
.
0257
最终信号:
买入
2102
在购买
0.2020
 
 
以前的收盘价
0.2000
最后收盘价:
0.2050
获得%
+1.49
2102
.
0258
NameHeader
Agmo Holdings
最终信号:
买入
3101
在购买
0.5200
 
 
以前的收盘价
0.5050
最后收盘价:
0.5250
获得%
+0.96
3101
.
0263
NameHeader
Betamek
最终信号:
买入
2101
在购买
0.4600
 
 
以前的收盘价
0.4500
最后收盘价:
0.4600
 
0.00
2101
.
1082
最终信号:
买入
2102
在购买
17.54
 
 
以前的收盘价
17.46
最后收盘价:
17.58
获得%
+0.23
2102
.
1481
NameHeader
Advance Synergy
最终信号:
买入
2102
在购买
0.1260
 
 
以前的收盘价
0.1250
最后收盘价:
0.1350
获得%
+7.14
2102
.
1818
NameHeader
Bursa Malaysia
最终信号:
买入
2102
在购买
6.2400
 
 
以前的收盘价
6.2000
最后收盘价:
6.2400
 
0.00
2102
.
2739
NameHeader
Techna-X
最终信号:
买入
2103
在购买
0.0150
 
 
以前的收盘价
0.0100
最后收盘价:
0.0150
 
0.00
2103
.
3395
NameHeader
Berjaya Corporation
最终信号:
买入
2101
在购买
0.2830
 
 
以前的收盘价
0.2800
最后收盘价:
0.2850
获得%
+0.71
2101
.
3662
NameHeader
Malayan Flour Mills
最终信号:
买入
2109
在购买
0.6600
 
 
以前的收盘价
0.6500
最后收盘价:
0.6600
 
0.00
2109
.
3743
NameHeader
Sunsuria
最终信号:
买入
2105
在购买
0.4440
 
 
以前的收盘价
0.4350
最后收盘价:
0.4700
获得%
+5.86
2105
.
4715
NameHeader
Genting Malaysia
最终信号:
买入
2103
在购买
2.5300
 
 
以前的收盘价
2.5100
最后收盘价:
2.5400
获得%
+0.40
2103
.
4758
NameHeader
Ancom Nylex
最终信号:
买入
2103
在购买
0.9800
 
 
以前的收盘价
0.9700
最后收盘价:
0.9800
 
0.00
2103
.
4944
NameHeader
Nylex (Malaysia)
最终信号:
买入
2101
在购买
0.4700
 
 
以前的收盘价
0.3150
最后收盘价:
0.4700
 
0.00
2101
.
5021
NameHeader
AYS Ventures
最终信号:
买入
2103
在购买
0.3590
 
 
以前的收盘价
0.3600
最后收盘价:
0.3650
获得%
+1.67
2103
.
5038
NameHeader
KSL Holdings
最终信号:
买入
2108
在购买
0.8350
 
 
以前的收盘价
0.8250
最后收盘价:
0.8350
 
0.00
2108
.
5080
NameHeader
Poh Kong Holdings
最终信号:
买入
2103
在购买
0.8900
 
 
以前的收盘价
0.8700
最后收盘价:
0.8900
 
0.00
2103
.
5082
.
Annum
NameHeader
Annum
最终信号:
买入
2106
在购买
0.1795
 
 
以前的收盘价
0.1750
最后收盘价:
0.1900
获得%
+5.85
2106
.
5088
最终信号:
买入
2102
在购买
1.1800
 
 
以前的收盘价
1.1600
最后收盘价:
1.1800
 
0.00
2102
.
5094
NameHeader
CSC Steel Holdings
最终信号:
买入
2103
在购买
1.1500
 
 
以前的收盘价
1.1300
最后收盘价:
1.1600
获得%
+0.87
2103
.
5098
最终信号:
买入
2101
在购买
0.3030
 
 
以前的收盘价
0.2900
最后收盘价:
0.3050
获得%
+0.66
2101
.
5168
NameHeader
Hartalega Holdings
最终信号:
买入
2101
在购买
2.3400
 
 
以前的收盘价
2.3300
最后收盘价:
2.3400
 
0.00
2101
.
5191
NameHeader
Tambun Indah Land
最终信号:
买入
2101
在购买
0.8650
 
 
以前的收盘价
0.8550
最后收盘价:
0.8650
 
0.00
2101
.
5254
最终信号:
买入
2109
在购买
0.6800
 
 
以前的收盘价
0.6700
最后收盘价:
0.6800
 
0.00
2109
.
5257
NameHeader
Carimin Petroleum
最终信号:
买入
2108
在购买
0.6750
 
 
以前的收盘价
0.6600
最后收盘价:
0.6750
 
0.00
2108
.
5259
NameHeader
EA Technique
最终信号:
买入
2103
在购买
0.1700
 
 
以前的收盘价
0.1600
最后收盘价:
0.1700
 
0.00
2103
.
5301
NameHeader
CTOS Digital
最终信号:
买入
2102
在购买
1.4100
 
 
以前的收盘价
1.4000
最后收盘价:
1.4100
 
0.00
2102
.
5302
最终信号:
买入
2103
在购买
2.2600
 
 
以前的收盘价
2.2300
最后收盘价:
2.2600
 
0.00
2103
.
5305
NameHeader
Senheng New Retail
最终信号:
买入
2103
在购买
0.3800
 
 
以前的收盘价
0.3700
最后收盘价:
0.3800
 
0.00
2103
.
5916
最终信号:
买入
2109
在购买
2.0000
 
 
以前的收盘价
1.9800
最后收盘价:
2.0100
获得%
+0.50
2109
.
6114
.
MKH
NameHeader
MKH
最终信号:
买入
2102
在购买
1.2200
 
 
以前的收盘价
1.2100
最后收盘价:
1.2200
 
0.00
2102
.
7022
最终信号:
买入
60000
在购买
1.1800
 
 
以前的收盘价
1.1800
最后收盘价:
1.1800
 
0.00
60000
.
7081
NameHeader
Pharmaniaga
最终信号:
买入
2102
在购买
0.3640
 
 
以前的收盘价
0.3600
最后收盘价:
0.3650
获得%
+0.27
2102
.
7089
NameHeader
Lii Hen Industries
最终信号:
买入
2103
在购买
0.8450
 
 
以前的收盘价
0.8400
最后收盘价:
0.8450
 
0.00
2103
.
7113
最终信号:
买入
2102
在购买
1.1500
 
 
以前的收盘价
1.1300
最后收盘价:
1.1500
 
0.00
2102
.
7139
最终信号:
买入
2103
在购买
0.1410
 
 
以前的收盘价
0.1400
最后收盘价:
0.1450
获得%
+2.84
2103
.
7168
NameHeader
PRG HoldingsOrd
最终信号:
买入
2102
在购买
0.1970
 
 
以前的收盘价
0.1950
最后收盘价:
0.2050
获得%
+4.06
2102
.
7210
最终信号:
买入
2103
在购买
0.5750
 
 
以前的收盘价
0.5650
最后收盘价:
0.5750
 
0.00
2103
.
7230
NameHeader
Tomei Consolidated
最终信号:
买入
2102
在购买
1.1300
 
 
以前的收盘价
1.1000
最后收盘价:
1.1300
 
0.00
2102
.
7237
NameHeader
Power Root
最终信号:
买入
2106
在购买
2.0450
 
 
以前的收盘价
2.0300
最后收盘价:
2.0600
获得%
+0.73
2106
.
7471
NameHeader
Eden Inc
最终信号:
买入
2103
在购买
0.1600
 
 
以前的收盘价
0.1500
最后收盘价:
0.1600
 
0.00
2103
.
8044
最终信号:
买入
2103
在购买
0.1900
 
 
以前的收盘价
0.1700
最后收盘价:
0.1900
 
0.00
2103
.
8338
NameHeader
Dataprep Holdings
最终信号:
买入
2102
在购买
0.1770
 
 
以前的收盘价
0.1750
最后收盘价:
0.1850
获得%
+4.52
2102
.
8362
NameHeader
KYM Holdings
最终信号:
买入
2103
在购买
0.5050
 
 
以前的收盘价
0.4900
最后收盘价:
0.5150
获得%
+1.98
2103
.
8869
最终信号:
买入
2102
在购买
4.7200
 
 
以前的收盘价
4.7000
最后收盘价:
4.7500
获得%
+0.64
2102
10000
免责声明:

Americanbulls.com LLC未注册为投资顾问向美国证券交易委员会。相反,Americanbulls.com LLC依赖投资顾问的定义“出版商的排斥”,根据1940年投资顾问法第202(A)(11)和相应的州证券法的规定。因此,Americanbulls.com LLC不提供或提供个性化的投资建议。本网站和所有其他拥有和经营的Americanbulls.com LLC是通用的,定期的循环bonafide出版物,提供客观的投资相关的建议,其成员和/或准成员。

Malaysianbulls.com 是一个独立的网站. Americanbulls.com LLC 不直接或间接接受来自股票、证券和其它机构,或任何保险公司,或与国内或国际外汇、商品和股票市场有关的交易者的报酬。

因此,依据美国《1940年投资顾问法案》第202(a)(11)条和相应的国家证券法,Malaysianbulls.com和Americanbulls.com LLC不在“投资顾问”定义范围内,因此不需要注册。我们不是注册经纪交易商。由Americanbulls.com LLC提供的材料仅供参考,并没有提到任何我们的材料的特定安全构成建议购买,出售,或持有或任何其他的安全,或任何特定的股票,投资组合股票,交易或投资策略是适合于任何特定的人。到任何从Americanbulls.com LLC获得的信息可以被视为投资意见的范围,这些信息是客观的,不针对任何特定的人的投资需求。 Americanbulls.com LLC不承诺,担保或暗示口头或书面形式,通过我们的网站,评论或报道关于我们的任何网站提供的任何信息,任何印刷材料,或显示的,将导致盈利或亏损。

政府法规要求披露这样的事实,即以前有效的方法和过往结果不一定能预言未来结果。有获利可能的时候,也会伴有亏损的风险。证券交易有风险。股票交易或期货合同可能造成巨大的损失。因此要从您的财务状况方面谨慎考虑上述交易是否适合自己,因为所有投机交易本身就有风险,只有具备充足风险资金的人才能从事。Americanbulls.com LLC和Malaysianbulls.com都不对过去或未来表现做出任何声明。所有的示例、图表、历史、表格、评论或建议仅作教育或信息目的使用。

显示的信息以广泛接受的阴阳烛形态技术分析方法为基础。所有信息的来源都可视为可靠的,但并不保证精确性。长期投资的成功要靠价格行为的识别来预测未来结果的可能性,而非绝对的确定性——风险管理对于成功十分重要。任何形式的市场分析都存在错误和不确定性。过去的表现不一定保证未来的表现。投资/交易都带有很大的亏损风险,投资或交易前要咨询专业金融人士。您的金融顾问会给您提供满足您需求、风险承受能力和财务状况的具体建议。

您同意:Malaysianbulls.com和Americanbulls.com LLC、母公司、子公司、附属机构、官员和雇员不对直接、间接、偶然、特殊或随之发生的损害承担任何责任。
阅读更多